Unatakiwa uwe umeingia ili kuweza kufanya hili tendo.
Pendeleo la Faragha

Msemo wa Siku

Nta Si asali; nalikuwa nazo Si uchunga.

Takwimu ya Siku

Tanzania is the 18th in the world for highest growth in industrial output of 9.7% of average annual real growth between 2000-2005.
Members

Language

Country Regions