Unatakiwa uwe umeingia ili kuweza kufanya hili tendo.
Pendeleo la Faragha

Msemo wa Siku

Kila ndege huruka na mbawa zake.

Takwimu ya Siku

Tanzania is the 14th in the world for the highest prevalence of HIV/AIDS of 6.5% among population aged 15-49 in 2005.
Members

Language

Country Regions