Unatakiwa uwe umeingia ili kuweza kufanya hili tendo.
Pendeleo la Faragha

Msemo wa Siku

Mfinyazi hulia gaeni.

Takwimu ya Siku

Dar es Salaam, Tanzania is the 12th in the world of the lowest city heath and sanitation index of 40.4 (benchmark New York = 100).
Members

Language

Country Regions