Comments
Ni Bure. Shiriki na wewe.

Msemo wa Siku

Maji ya kifufu ni bahari ya chungu.

Takwimu ya Siku

Tanzania is the 30th in the world for the highest infant mortality of 72.6 death per 1,000 of population live births between 2005-2010.
Members

Language

Country Regions

cache/index/indexSWTCOMP_COMM.html