Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa

Jina
Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa
Recent visitors
3
Mkoa
Zanzibar West
Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa


Zanzibar West
Telepone: 024-2236166

Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa


Zanzibar West
Telepone: 024-2240157

Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa


Zanzibar West
Telepone: 024-2240303

Comments

Msemo wa Siku

Fadhila ya punda ni mateke.

Takwimu ya Siku

Tanzania is the 36th in the world for hte most used road networks of 243,800 vehicles-km per year per km of road network as of 2004.
Members

Language

Country Regions

cache/index/indexSWTCOMMUNITY2313.html